Express diagnostik för män

Express diagnostik för män

Mannens hälsa

Diagnostiskt program 
Mannens hälsa – Express diagnostik
Period – 1-2 dagar (Kiev, Ukraina)

Diagnostiska medicinska centra är certifierat enligt internationella standarder – ledande bland medicinska institutioner i Ukraina

Det är ingen hemlighet att de flesta män inte gillar läkarbesök eller ägnar mycket tid åt besatt över hälsorelaterade frågor. Våra wellness-test är utformade för att hjälpa aktiva, upptagna män att fastställa en baslinje för deras hälsa, upptäcka betydande risker och ge tidig diagnos av alla viktiga medicinska problem.

CHECK-UP FÖR MENN

Express diagnostik för män - MedinconsultPrimärrådgivning av allmänläkare / läkare i familjemedicin – kontroll av patient, insamling av medicinsk historia, mätning av antropometriska parametrar (höjd, vikt, kroppsmassaindex), bestämning av preliminär diagnos.

  • Ultraljudsundersökning av bukorgan
  • Blåsan och njurens ultraljud
  • Sköldkörtel ultraljud
  • Prostata ultraljud (Transabdominal ultraljud)
  • Skrotal ultraljud

Slutlig rådgivning av allmänläkare / läkare i familjemedicin – sammanfattning och utvärdering av testresultaten, fastställande av klinisk diagnos, utveckling av strategi och taktik för behandlingsåtgärder och utfärdande av den skriftliga medicinska rapporten med rekommendationer.

 

Vi kan erbjuda någon paket för en komplett medicinsk undersökning!

Vad är hälsa?

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, stress, sömn, rökning, alkohol och droger. Din hälsa påverkas också av om du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

VÄLKOMMEN TILL KIEV, UKRAINA

Våra läkare specialiserade på optimerad hälsa och använder oss av innovativa medicinska teknologier. Du har möjlighet att få en mer fullständig och korrekt bild av din hälsa och de hälsoutmaningar du står inför. De olika teknologibaserade undersökningarna är kärnan i våra läkares arbete. Läkare söker efter det som inte fungerar i din kropp och reder ut varför det inte fungerar som det skall.

UNDERSÖKNING, DIAGNOSTIK, BEHANDLING

Hälsoproblem orsakas vanligtvis av en kombination av olika faktorer. Och därför vårt mål är att erbjuda dig god tillgänglighet till våra specialister och träffa den läkare som du bäst behöver.

Vårt team erbjuder ett brett utbud av tjänster. Hos oss kan du få en konsultation med rätt läkare, någon diagnostiska program och efterföljande behandling.

Alla våra läkare samarbetar med din hälsa i fokus!

Om du inte vet vad du ska boka så kan du mejla oss eller ring oss för att få rådgivning – och sedan hjälper vi dig mer.Express diagnostik för män - Medinconsult

!FREE CONSULTATION!
Viber / Skype / WhatsApp
+38 097 366 1225
+38 050 811 4748