Mannens hälsa Premium

Mannens hälsa Premium

Mannens hälsa Premium

Diagnostiskt program 
Mannens hälsa Premium
Period – 1-2 dagar (Kiev, Ukrainа)

The Center for Diagnostic Medicine is certified according in accordance with International Standards – the leader among medical institutions in Ukraine

Att få rätt screeningtest vid rätt tidpunkt är en av de viktigaste sakerna en man kan göra för sin hälsa. Screenings hittar sjukdomar tidigt, innan du har symtom, när de är lättare att behandla.

Mannens hälsa Premium - Medinconsult

 

VIP-check-up för män

Primärrådgivning av en terapeut/familjemedicinsk läkare – kontroll av patienten, insamling av medicinsk historia, mätning av antropometriska parametrar (höjd, vikt, kroppsmassaindex), bestämning av preliminär diagnos:

 • Abdominal ultraljud och njurar
 • Sköldkörtel ultraljud
 • Hjärta ultraljud (ekokardiografi)
 • Prostata ultraljud (Transabdominal ultraljud)
 • EKG med transkript
 • AT-kontroll
 • Vägning och bestämning av kroppsmassaindex
 • Allmänt blodprov med formel
 • Allmän urinalys
 • TSH (sköldkörtelhormon)
 • HIV-snabbtest, hepatit B, C, syfilis (15 minuter resultat)
 • Blodglukos – en glukometer

Slutlig rådgivning av en terapeut/familjemedicinsk läkare – sammanfattning och utvärdering av testresultaten, fastställande av klinisk diagnos, utveckling av strategi och taktik för behandlingsåtgärder och utfärdande av skriftlig medicinsk rapport med rekommendationer

Vi kan erbjuda någon paket för en komplett medicinsk undersökning!

Vad är hälsa?

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, stress, sömn, rökning, alkohol och droger. Din hälsa påverkas också av om du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och om du tycker ditt liv har en mening.

VÄLKOMMEN TILL KIEV, UKRAINA

Våra läkare specialiserade på optimerad hälsa och använder oss av innovativa medicinska teknologier. Du har möjlighet att få en mer fullständig och korrekt bild av din hälsa och de hälsoutmaningar du står inför. De olika teknologibaserade undersökningarna är kärnan i våra läkares arbete. Läkare söker efter det som inte fungerar i din kropp och reder ut varför det inte fungerar som det skall.

UNDERSÖKNING, DIAGNOSTIK, BEHANDLING

Hälsoproblem orsakas vanligtvis av en kombination av olika faktorer. Och därför vårt mål är att erbjuda dig god tillgänglighet till våra specialister och träffa den läkare som du bäst behöver.

Vårt team erbjuder ett brett utbud av tjänster. Hos oss kan du få en konsultation med rätt läkare, någon diagnostiska program och efterföljande behandling.

Alla våra läkare samarbetar med din hälsa i fokus!

Om du inte vet vad du ska boka så kan du mejla oss eller ring oss för att få rådgivning – och sedan hjälper vi dig mer.Mannens hälsa Premium - Medinconsult

!FREE CONSULTATION!
Viber / Skype / WhatsApp
+38 097 366 1225
+38 050 811 4748