Kharkov Scientists vet hur man förebygger onkologiska sjukdomar

Kharkov Scientists vet hur man förebygger onkologiska sjukdomar

Kharkov fysiker har lärt sig att diagnostisera onkologiska sjukdomar i de tidigaste stadierna.

Nästa år kommer forskare från Kharkov-institutet för fysik och teknik att starta en installation som gör det möjligt att diagnostisera de begynnande onkologiska sjukdomarna och bedöma människokroppens allmänna tillstånd.

För diagnos och behandling av onkologiska sjukdomar i Kharkov planerar de att skapa ett internationellt centrum för kärnmedicin. Projektet blev en av vinnarna av tävlingen, vars resultat sammanfattades vid det femte internationella ekonomiska forumet “Innovations”. Investeringar. Kharkov initiativ! ”

Leave Comment