Folket åker ifrån Storbritenien för att få behandling

Folket åker ifrån Storbritenien för att få behandling

Som Telegraf informerar, år 2017 har antalet personer som flyger ut från Storbritannien för medicinsk behandling utomlands tredubblats – det är cirka 144 000 patienter per år.

Den främsta orsaken till detta är för lång väntetid för medicinsk behandling i Storbritannien. Experter säger att det finns mer än 409 000 personer som väntar mer än 18 veckor för behandling. Sådana behandlingar innefattar ortopedisk och gråverk, fertilitetsbehandling (huvudsakligen IVF), tandvård och kosmetisk kirurgi.

Sekundära skäl till att åka utomlands för att få läkarvård är lägre priser för samma alternativ i många östeuropeiska länder, eller återvändande av utlänningar som bor i Storbritannien till sina hemländer för medicinsk hjälp.