UKRAINISKA CARDIAC-SURGEONS ÄR DEN ANDRA I EUROPA, SOM KAN ANVÄNDA HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI

UKRAINISKA CARDIAC-SURGEONS ÄR DEN ANDRA I EUROPA, SOM KAN ANVÄNDA HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI

Denna sjukdom är den vanligaste orsaken till plötslig död över hela världen.

Diagnosen från vilken barn dör i idrott, idrottare – i träning, vuxna – mitt på gatan. De trodde alla att de inte hade några hjärtproblem. På medicinsk språk kallas detta hypertrofisk kardiomyopati och det är den främsta orsaken till plötsliga dödsfall i världen. De ukrainska hjärtkirurgerna lärde sig att använda denna brist från sina italienska kollegor.

Under operationen, någonstans runt en timme, fungerar inte hjärtat, dess funktion utförs av hjärt-lungmaskinen. Hjärtkirurger omformar hjärtat bokstavligen.