Genombrott i medicin: Ukrainska läkare har lärt sig att bota epilepsi

Genombrott i medicin: Ukrainska läkare har lärt sig att bota epilepsi

Ett verkligt genombrott inträffade inom den ukrainska neurokirurgin. I synnerhet talar vi om behandling av epilepsi. Som PROMAN Ukraine rapporterade, förklarades detta av den kända neurokirurg Igor Kurilets.

”Tidigare epilepsi likställdes med psykisk sjukdom och befann sig i psykiatrikernas kompetens. Idag har inflytandet till sjukdomen förändrats väsentligt: ​​epilepsi anses att vara en neurofysiologisk hjärntumör. ”Modern medicin har alla medel och möjligheter att bestämma det ” sjuka ”område i hjärnan, även om det visuellt ser ut som normalt och friskt. Efter operationen, dvs avlägsnande av epileptogena områden i hjärnan, får en person all chans att bli botad av epilepsi för alltid ”, sa Kurilets.

Enligt doktorn bedrivs liknande operationer av ukrainska neurokirurger, och andelen patienter som har botats av sjukdomen växer snabbt.

Leave Comment