Genombrott i medicin: Ukrainska läkare har lärt sig att bota epilepsi

February 5, 2018 | Medinconsult

Genombrott i medicin: Ukrainska läkare har lärt sig att bota epilepsi

Ett verkligt genombrott inträffade inom den ukrainska neurokirurgin. I synnerhet talar vi om behandling av epilepsi. Som PROMAN Ukraine rapporterade, förklarades detta av den kända neurokirurg Igor Kurilets. ”Tidigare epilepsi likställdes med psykisk sjukdom och befann sig i psykiatrikernas kompetens. Idag har inflytandet till sjukdomen förändrats väsentligt: ​​epilepsi anses att vara en neurofysiologisk hjärntumör. ”Modern

Read More...